Algemeen
<<< 6 - 6
Het weer op Walcheren

Bestuurssamenstelling
Het bestuur heeft de volgende samenstelling:

R. v. Eenennaam voorzitter
D. Koole secretaris
A. van Tol penningmeester
S. Gideonse 2e voorzitter
A.J. Kabboord 2e secretaris (webmaster)
R. Meliefste 2e penningmeester
A. van Mierlo lid
R. Beenhouwer lid


Commisieleden:

S. Gideonse visstandbeheercommissie (VBC)
D. Koole wedstrijden zoet
R. Meleifste wedstrijden zout