Algemeen
1 - 5 [6] >>>
HSV Middelburg info
Bestuurssamenstelling
PRIVACYVERKLARING VAN HSV MIDDELBURG
Aanmelden / Afmelden HSV Nieuwsbrief
Viswijzer HSV-Middelburg

Viswijzer HSV-Middelburg

De vereniging beheert diverse wateren op Walcheren, o.m. de Veerse Kreek en stadswateren in Middelburg.


Deze viswijzer heeft tot doel U als sportvisser, aanwijzingen en informatie te geven omtrent de sportvismogelijkheden in de regio Middelburg en Vlissingen.


Met het aangeven van visplaatsaanduidingen, begrenzingen, vismethoden, aassoorten enz. hopem we U een beeld te geven van deze mogelijkheden. Voorts bestaat bij zowel overheden als controlerende instanties nog al eens onduidelijkheid over de informatieverstrekking van de sportvisserij.
Walcheren
Walcheren


Reglementen en voorwaarden voor het bevissen van de wateren in en om Middelburg, welke door de HSV Middelburg van de Gemeente Middelburg zijn gepacht.

 1. Gevist mag worden met ten hoogste 3 hengels, voorzien van 1 haak, per lid van de vereniging Middelburg of Vlissingen in de verhuurde wateren.
 2. De vrije doorvaart bij bruggen en sluizen mag door visactiviteiten niet worden belemmerd. Voor eventuele schade wordt de visser persoonlijk aansprakelijk gesteld
 3. Het is verboden te vissen vanaf bruggen en sluizen
 4. Voor het vissen vanaf particuliere gronden moet toestemming van de eigenaar verkregen zijn
 5. Het is verboden eieren te rapen van watervogels in en aan de betreffende wateren en de visser dient er voor te zorgen dat watervogels bij het broeden niet of zo weinig mogelijk worden gestoord
 6. Het achterlaten van allerlei afval, waaronder vistuig en lijnen is ten strengste verboden. Laat niet als dank.........!
 7. Alle vis dient teruggezet te worden Mocht u door uw visactiviteiten of door andere activiteiten op enigerlei wijze schade veroorzaken aan eigendommen van de Gemeente Middelburg of aan eigendommen van derden, wordt u vervolgens persoonlijk aansprakelijk gesteld voor de schade.
 8. Het is ten allen tijde mogelijk, dat derden het viswater kunnen gebruiken (aalvisrecht met fuiken, rondvaartboten, enz); het is zaak, dat de doorgang van deze activiteiten niet wordt belemmerd door uw visactiviteiten
 9. Het gehele jaar is (op de wateren binnen de gemeente Middelburg) ’s nachts verblijven langs de waterkant toegestaan, mits geen overlast wordt veroorzaakt voor de (woon)omgeving en de flora en fauna. Overnachten langs de waterkant is “wildkamperen”, dat op grond van artikel 5.22 van de APV verboden is. Het gebruik van een paraplu/shelter in schutkleuren (bruin/groen) is hierbij toegestaan, een tent dus niet. De (nacht)rust van omwonenden vraagt wel extra aandacht van de nachtvisser!
 10. Het vissen tussen beplantingen (bomen, struiken, bloemperken) is verboden; aan te raden zijn kaden en graskanten

Lijst van wateren in en om Middelburg, die bij de overeenkomst met de Gemeente Middelburg hoort.

viswateren Middelburg
viswateren Middelburg

A. Herengracht
B. Binnengracht
C. Binnenhaven
D. Prins Hendrikdok
E. Dokhaven
F. Fittinghaven
G. Buitenhaven
H. Veerse Vest
I. Noord Vest
J. Seis Vest
K. Langeviele Vest
L. Vlissingse Vest
M. Poelendaele Vest
N. Ramsburgse sprink
O. Nadorst sprink
P. Koperwiek
Q. Prooijense sprink
R. Sint Laurense watergang
S. Griffioen vijvers
T. Domburgse watergang
U. Philips Angel vijver
V. Veldzicht sprink
W. Oliemolen sprink
X. Meiveld vijvers
Y. Dauwendaele vijvers
Z. Grenadier sprink
AA. Segeers sprink
BB. Mannezeese watergang
CC. Eendrachts sprink
DD. Oude haven sprink
EE. Nieuwlandse sprink
FF. Nieuwlandse watergang
GG. Kanaal door de oude Arne
HH. Arnekanaal
II. Arnezijkanaal
JJ. Oude Gat

De Overzichtskaart is hier te downloaden.

Of kijk op de visplanner.

Visstandbeheerplan Wateren HSV Middelburg 2015-2020


Reglementen bevisbaarheid kreken te Veere
 1. Het viswater mag alleen worden bevist vanaf die plaatsen, die toegankelijk zijn.
 2. Het viswater mag door leden van de HSV Middelburg en de HV Vlissingen met ten hoogste 3 hengels, voorzien van 1 haak worden bevist. Allen dienen zich ter plaatse te kunnen legitimeren op vertoon van een geldige VISpas en/of tijdelijke vergunning.
 3. Het peuren en het vissen met drijvende broodkorst is verboden.
 4. Het Waterschap Scheldestromen, Staatsbosbeheer en de HSV Middelburg kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, die de vergunninghouder lijdt bij zijn verblijf aan deze wateren.
 5. Houder van vergunning dient zich te onthouden van daden en/of handelingen, die kunnen leiden tot schade aan eigendommen van het Waterschap, Staatsbosbeheer, de HSV Middelburg en derden
 6. Het in bezit hebben van in werking zijnde geluidsapparatuur (bijv. radio’s) is niet toegestaan; de rust mag niet worden verstoord. Bescherming van flora en fauna is een van de eerste vereisten.
 7. Nachtvisserij van 2 uur na zonsondergang tot 1 uur voor zonsopgang is niet toegestaan
 8. Het vissen vanuit bootjes is niet toegestaan.
 9. Alle gevangen vis dient te worden teruggezet.
 10. Het vissen met gekleurde maden is verboden.
 11. Voorts zijn op dit reglement alle wettelijke bepalingen van toepassing.Ook als deze hier niet zijn genoemd.
 12. Overtreding van dit reglement leidt tot uitsluiting van het visrecht: herhaling leidt tot royement van het lidmaatschap.
 13. .

 • A. Veerse kreek
 • B. Gapingse watergang
 • C. Sandenburgse kreek
 • Visstand: paling, karper, witvis, snoekbaars
 • D. Putten Staatsbosbeheer


 • Kanaal door Walcheren

  Men mag met 2 hengels vissen, indien men in het bezit is van een JeugdVISpas of VISpas
  Nachtvisserij is in het Kanaal toegestaan. met een "Nachtvergunning"
  De vissoorten, die ook in zee voorkomen, zoals bot, schol, schar, steenbolk en zeebaarsjes vindt men meestal in het diepere gedeelte van het kanaal. Indien het water dik/troebel is, vindt men ze ook soms dicht aan de kant. Zoek voornamelijk in de koele jaargetijden die plaatsen op, waar de zon het water het eerst en derhalve het meest opwarmd. Daar staat tegenover dat in de zomerperiode de zeevissoorten voornamelijk in de koelere gedeelten gezocht moeten worden.
  De forel houdt zich voornamelijk op bij die plaatsen waar de stroomsnelheid van het water incidenteel kan verschillen. Dit is o.a. het geval bij sluizen, bruggen, uitstekende stukken kade en meerpalen. Drijvend vissen met de dobber of spinnen scoort meestal het best. Dit geld ook voor de immer schuwe harder, die ook met de dobber wordt bevist.
  Haring Bij de Spuisluis aan de binnenhaven te Vlissingen kan men in de voorjaarsmaanden de haring verwachten. Vooral bij het spuien wordt er dan door de jeugd met een haringpaternoster en veren op de haring gevist. Een actieve bezigheid, die veelal wel een harinkje oplevert. Het komt zelfs wel een voor dat een bot of paling zich aan het kunstaas vergrijpt.
  Tenslotte de paling die veelvuldig in het kanaal voorkomt. De natuurlijke intrek vindt via de zeesluizen bij Vlissingen plaats. Het Kanaal door Walcheren is een ideaal water voor paling om tot groei te komen. De paling is een alleseter. Wat tevens opvalt is de mmestal wat bredere en grotere kop ten opzichte van zijn soortgenoten in het binnenwater. Ook lijkt hij minder vet. De paling wordt meestal 's avonds en 's nachts bevist. Opvallend is, dat overdag vooral de zachte of pelkrab het goed doet als aas bij deze alleseter. Bij palingvissen wordt meestal de enkelhaaksmethode toegepast. Bij ruig weer, veel wind en regen en dik water kan men wel eens succes hebben met de dobberhengel tot zo'n 3 Ă  4 meter uit de kant. Ook bij veel stroom kan vissen met een dobberhengel succesvol zijn. Gebruik in dit geval een dobber een dobber met een behoorlijk drijfvermogen. De paling kan worden gevangen vanaf februari/maart tot december. Dit is wel afhankelijk van koude en/of vorstperiodes.

  Bij de sluizen, die voor het doorgaande scheepvaartverkeer zijn bestemd, is het vissen verboden.


  Het Kanaal door Walcheren is in ieder geval een water met vele mogelijkheden.  Vismethoden  Forel
  Deze vis, die jaarlijks wordt uitgezet, is aan de regenworm, mestpier of steur (aasgarnaal) goed te vangen. De dobbermethode scoort over het algemeen het beste, hoewel het ook mogelijk is dat deze vis met een vlieg of kunstaas te verschalken is. Gelet op deze fraaie sportvis is het aan te bevelen deze vis na vangst voorzichtig terug te zetten; we vissen immers al lang niet meer voor de pan op forel? De forel, een sportvisser waardig. Na het slikken van de haak door de forel, verdient het aanbeveling, de lijn af te knippen en de haak te laten zitten. Dit vergroot de overlevingskans aanzienlijk na het terugzetten. De minimummaat van de forel is 25 cm.
  Paling
  Deze alleseter is in de Nolleplassen en overige plassen het beste te vangen aan de regenworm, de slijkzager, mestpier of aasgarnaal. De dobbermethode is ook hier favoriet. Als sportvisser geldt ook voor deze vis: knip na de vangst van kleinere exemplaren (tot 35 cm.) de lijn af en laat de haak zitten. Vanaf 01-01-2009 geld een meeneemverbod op paling. De eerste vangsten in het nieuwe jaar kunnen soms al vrij vroeg in het jaar zijn. Bij een warm lentezonnetje wordt het relatief ondiepe water snel verwarmd, wat de paling actief maakt. Opvallend is echter, dat in de zomermaanden juli en augustus overdag de beste resultaten gehaald worden. Fervente vissers, die regelmatig aan deze wateren vertoeven, bevestigen dit.
  Karper
  Een vechtjas van formaat, die een hengel tot een fraaie boog krom kan trekken, wint steeds meer aan populariteit vanwege zijn vechtlust als sportvis. Denk ook aan een goede afstelling van de slip van de molen, anders bent u ze kwijt. Als aas wordt veelal gebruik gemaakt van ingrediënten op natuurlijke basis, zoals boilies,kaas en aardappel. Maar ook zager, maden, regenworm en mestpier behoren tot zijn dagelijkse kost. Is zowel te bevissen met de dobber als met het werplood. De laatste jaren is de populatie sterk gestegen. Deze sportvis is minder geschikt voor consumptie. Zet de karper na de vangst dan ook altijd terug. Men doet hier zowel de medesportvisser als de karper een plezier mee. Witvis Hiermee wordt o.a. bedoeld de brasem en de voorn. Deze vissen vragen aangepast materiaal een gevoelige top voor het zetten van de haak, in combinatie met een dunne lijn (8-16 mm) en een kleine haak (12-20). Broodpluim en made kunnen in combinatie met het grondvoer de vis verleiden. Voer af en toe wat bij, de vis blijft dan op de visplaats.


  Vooral in de zomer hebben we in onze provincie een verdubbeling van de bevolking door de aanwezigheid van de vakantiegangers. Dat vooral het Veerse Meer en het Grevelingenmeer hierbij in trek is bij onze gasten is niet vreemd. Deze unieke meren nemen een eigen plaats in binnen onze provincie. De aanwezigheid van forel en paling nodigt ook hier de sportvisser/toerist uit z'n geluk eens te beproeven. Bij een lidmaatschap van de HSV-Middelburg of HV-Vlissingen welke zijn aangesloten bij de Deltafederatie, is een jaarvergunning voor deze wateren inbegrepen. Voorwaarden en bepalingen worden hierin uitvoerig beschreven. Bij de plaatselijke VVV's zijn naast de benodigde sportvisaktes eveneens week-, maand- en jaarvergunningen verkrijgbaar om in het Veerse Meer of Grevelingenmeer te vissen. De wintermaanden februari en maart scoren bij de fervente forelvissers het meest. Knapen tot 5 kilo zijn geen uitzondering. De meest gebruikte methodes zijn: het vissen met kunstaas (lepel of spinner) of het vissen met dobber, beaast met worm of steur.
  Let goed op de bepalingen, gesteld in de vergunning.


  Kustlijn Vlissingen/Westkapelle
  De talrijke vissoorten, die tussen Vlissingen en Westkapelle voorkomen, trekken vooral ook 's zomers de nodige sportvissers naar dit stukje kust.
  Zeker de laatste jaren zijn de tongvangsten goed te noemen. Zelfs overdag is de kans aanwezig enkele tongen te vangen. Het tijdstip om zo'n kostje bij elkaar te scharrelen is voor deze culinaire platvis echter 's avonds en 's nachts.reden, dat op een zwoele zomernacht met een sterke of matige getijbeweging de stranden tussen Vlissingen en Westkapelle verlicht zijn door de aanwezigheid van talloze sportvissers. Een goede lamp is dan ook onontbeerlijk voor deze nachtelijke visserij.
  Als favoriet aas wordt de steek- en kweekzager genoemd, al moet de vangkracht van de leegloper, zeker in de vroege en late maanden van het jaar niet worden onderschat.
  Bijvangsten in de zomermaanden zijn: zeebaars, schol, en bot, waarbij de vangst van een zeebaars als sportvis een spectaculaire belevenis is.
  Speciale vismethoden worden echter toegepast door de "specialisten". Bij koppen van strekdammen en pieren, in stroomgaten en bij dijk en steenstortingen ligt de zeebaars veelal te wachten op zijn prooi.
  De "specialisten" zweren o.a. bij lepels (kunstaas) , zachte krab, imitatievisjes, inktvis of een grote steekzager.
  Op sommige plaatsen is het onmogelijk om de grondmethode toe te passen. In verband met de stroom of obstakels wordt dan ook gebruik gemaakt van werpdobbers, die, voorzien van een enkele haak en aas, boven de steenstortingen worden aangeboden.
  De hengelsportwinkelier ter plaatse kan u het beste over de te gebruiken materialen en stekken informeren.
  Kustlijn Vlissingen - Westkapelle
  Kustlijn Vlissingen - Westkapelle

  Geep
  Een vis, die eveneens via de werpdobber het beste belaagd wordt.
  Aan licht materiaal een sportvis van formaat. Het aas, dat men hiervoor kan gebruiken is o.a. een reepje zalm (buik), stukje geep (buik), een zager(niet die grote), of spiering.
  De plaatsen, die favoriet zijn bij de gepenvissers zijn ondermeer de dijk bij Westkapelle, de koppen van de paalhoofden en strekdammen , de dijk van Ritthem tot Vlissingen.
  Bij al te ruw weer is over het algemeen de vangst minder. Een zonnetje en rustig weer zijn veelal de beste omstandigheden voor deze rover. Vanaf 30 april tot eind september/oktober kan men ze verwachten. Het komt ook voor, dat vooral in warmere zomers plotseling makreel gevangen wordt bij het vissen op geep.

  Makreel
  De makreel jaagt in scholen de spiering en bliek richting strand, waarna de makreel tot soms op zo'n 30 meter van de waterkant tot de aanval overgaat.

  Wijting/gul
  In de wintermaanden oktober t/m december zijn het voornamelijk de wijting en de gul, die de zeehengelaar naar de stranden trekt. Bij deze nachtelijke vispartijen komt het regelmatig voor dat een grote tong het aas pakt, wat eigenlijk voor de wijting of gul bestemd is.

  Platvis
  De activiteit van platvis, met uitzondering van de tong, is in de zomermaanden gering. Het voor- en najaar scoren meestal overdag nog het best, waarbij opvalt, dat de laatste jaren de aanwezigheid van de schar enigszins is verminderd.
  Het aas voor platvis is o.a. zager, leegloper, slijkzager, strandzager en messchelpen. Deze aassoorten met uitzondering van messen zijn veelal verkrijgbaar bij de plaatselijke hengelsportwinkelier.
  Ook kunnen zij u alles vertellen over de te gebruiken vismethoden en materialen.
 • Middelburg: Brammetje Dump BV, Achter de Houttuinen, Tel : 0118-625600
 • Vlissingen: Janpeter Hengelsport, Scheldestraat 33 Vlissingen. Tel 0118-418313
 • Westkapelle: Camping Zuiderduin, C. Provoost, Tel : 0118-571560


 • Het vissen in zee is vrij voor maximaal twee hengels. Ondermaatse vis dient men meteen terug te zetten. De dichtstbijzijnde toegestane locaties om zelf aas te spitten zijn: Het strandje bij Ritthem (dorp), het strand bij de Roompot, en de slikken van Kattendijke; voorwaarde is wel, dat men lid is van een vereniging, die is aangesloten bij de Deltafederatie zoals HSV-Middelburg en HV-Vlissingen.
  Tenslotte wenst het bestuur van de hengelsportvereniging HSV-Middelburg u een geslaagde vangst bij uw favoriete visserij.

  Aan deze uitgave kunnen geen rechten ontleend worden.
  Tussentijdse wijzigingen voorbehouden.

  NIEUWE LIJST WETTELIJKE MINIMUMMATEN ZEEVISSOORTEN:

  NIEUWE LIJST WETTELIJKE MINIMUMMATEN ZEEVISSOORTEN
  NIEUWE LIJST WETTELIJKE MINIMUMMATEN ZEEVISSOORTEN  Wat ieder lid moet weten is, dat:

  • De HSV Middelburg ieder jaar diverse titels toekent aan diegene, die over het voorgaande jaar de beste resultaten hebben bereikt bij de gehouden wedstrijden.
  • Men, om voor deze titels in aanmerking te komen men bij de Zoutcompetitie aan tenminste 8 wedstrijden moet hebben deelgenomen.
  • Men bij de Zoetwatercompetitie aan tenminste 7 wedstrijden moet hebben deelgenomen.
  • Inschrijfgelden, indien niet wordt meegevist tijdens de wedstrijd , niet worden terugbetaald.
  • Te laat ingeleverde aanmeldingen niet geaccepteerd worden.
  • Geen plastic zakken en/of stukgetrokken lijnen e.d. op de visplek mogen worden achtergelaten (dus ook geen kranten)
  • Ondermaatse vis zonder meer dient te worden teruggezet.
  • Het betreden van lokaliteiten, waar de prijsuitreikingen plaatsvinden, dienen te worden betreden op van zand en vuil ontdaan schoeisel.
  • Men onverwijld het bestuur dient in te lichten bij calamiteiten en, indien men op de hoogte is of geconstateerd heeft, dat er stroperij met fuiken of lijnen plaatsvindt.
  • Er jaarlijks glasaal, pootaal e.d. wordt uitgezet om de visstand op peil te houden.
  • Er vanaf 1 januari 2009 een meeneemverbod geldt voor gevangen paling.
  • Dat vergunningen (aktes, kanaalvergunningen en lidmaatschappen) verkrijgbaar zijn bij Brammetje Dump, Achter de Houttuinen 34 te Middelburg.
  • Dat Brammetje Dump dit werk doet ten gunste van onze vereniging.
  • Dat geen viswedstrijden gehouden mogen worden in het eigen water van de vereniging zonder toestemming van het bestuur.
  • Dat deelname aan activiteiten van de HSV Middelburg altijd voor eigen risico zijn.  Verantwoord omgaan met karper:

  • De HSV Middelburg wil de karpervissers die gebruik maken van haar wateren geen regels opleggen, maar wel op een aantal punten wijzen.
  • Maak gebruik van visvriendelijke loodmontages. Visvriendelijke loodmontages komen de karper ten goede door: Een tube die ervoor zorgt dat er geen schubben worden gewipt door de hoofdlijn en een loodclip die het lood lost in een obstakel.
  • Gebruik een onthaakmat van voldoende grootte (min. 120 cm. bij 80 cm.). Een onthaakmat is de enige bescherming voor een karper tegen 'scherpe' voorwerpen op de grond.
  • Gebruik een schepnet met tenminste een opening van 100 cm, en met armen van 100 cm. Een ruim schepnet scheelt echt een paar geknakte vinnen en ruggengraten.
  • Maak verantwoord gebruik van een bewaarzak. Een bewaarzak kan in bepaalde gevallen een vis doden.
  • Gebruik een ontsmettingsmiddel voor de haakwond, missende schub, etc. Een ontsmettingsmiddel kan voor bepaalde gevallen soelaas bieden, liever een helende wond dan een stinkende, met alle gevolgen van dien.
  • Vis weerhaakloos en gebruik liever geen benthooks! Het verkleind de haakwond en een karper die je lijn breekt raakt makkelijker je haak kwijt. Het sparen van een vis z'n bek is hartstikke belangrijk! Het is zeg maar hun handen.
  • Houd de karper altijd nat, en vooral spiegels! Het nathouden van een karper is normaal gesproken belangrijk, maar bij spiegels is dit helemaal belangrijk. Zij hebben geen bescherming dmv schubben, maar enkel van een slijmlaag, en zonder slijmlaag kunnen ze sterven aan een schimmelinfectie.
  • Zet een karper zo snel mogelijk terug in het water waar je hem gevangen hebt.
  • Het is streng verboden karpers mee te nemen.