Documenten
verslag_algemene_ledenvergadering_14-02-2024.pdf 12 kB Verslag Algemene Ledenvergadering 14-02-2024 14-02-2024
hsv_middelburg_agenda_2024.pdf 3121 kB HSV Middelburg agenda 2024 01-01-2024
boetebedragen_voor_2024.pdf 22 kB Boetebedragen sportvisserij 2024 31-12-2023
hwlw-vlissgn-20240101-20241231.pdf 203 kB Hoog- en laagwaterstanden en -tijdstippen 2024 31-12-2023
statutenwijziging_hengelsportvereniging_middelburg_(digitaal_afschrift).pdf 273 kB Statuten HSV Middelburg 27-02-2023
Statutenwijziging Hengelsportvereniging Middelburg (digitaal afschrift)
visstandbeheerplan_wateren_hsv_middelburg_2022-2027.pdf 2838 kB Visstandbeheerplan Wateren HSV Middelburg 2022-2027 15-08-2022
Door samenwerking met en inspanningen vanuit de Gemeente Middelburg en het Waterschap Scheldestromen zijn er de afgelopen vijf jaar verbeteringen opgetreden in en rond het viswater.
Binnen de HSV bestaat de behoefte om een duidelijk pad vooruit te schetsen. Graag willen wij langs de waterkant optimaal van onze hobby kunnen blijven genieten.
Daarnaast is het prettig om voor alle partijen te weten waar wij gezamenlijk naartoe willen werken.
Ook is het belangrijk om onze leden duidelijk te informeren wat het beleid komende jaren omvat.
Vanuit deze gedachte is dit vijf jarenplan opgesteld.
Voor u ligt het Visstand Beheersplan Wateren 2022 – 2027 HSV Middelburg
nieuw_huishoudelijk_reglement.pdf 218 kB Nieuw Huishoudelijk Reglement HSV Middelburg 27-11-2021
hsv_middelburg_jaarboekje_2019.pdf 1058 kB HSV Middelburg jaarboekje 2019 12-02-2020
rapport_visserijkundig_onderzoek_oude_gat_in_arnemuiden_2020.pdf 2915 kB Rapport visserijkundig onderzoek Oude Gat Arnemuiden 2020 14-01-2020
Rapport visserijkundig onderzoek Oude Gat Arnemuiden 2020
hsv_middelburg_jaarboekje_2018.pdf 1047 kB HSV Middelburg jaarboekje 2018 13-02-2019
visinfo_2018.pdf 8454 kB De Zeeuwse Hengelsportgids Tips & Tricks Voor kustvissen in Zeeland 01-10-2018
hsv_middelburg_jaarboekje_2017.pdf 2597 kB HSV Middelburg jaarboekje 2017 14-02-2018
hsv_middelburg_jaarboekje_2016.pdf 3439 kB HSV Middelburg jaarboekje 2016 08-02-2017
veldgids_controle_visdocumenten_2017_v05def[1].pdf 2197 kB Veldgids Controle Visdocumenten 01-01-2017
hsv_middelburg_jaarboekje_2015.pdf 2582 kB HSV Middelburg jaarboekje 2015 10-02-2016
visstandbeheerplan_wateren_hsv_middelburg_2015-2020.pdf 2379 kB Visstandbeheerplan Wateren HSV Middelburg 2015-2020 13-03-2015
In het plan dat voor u ligt worden de gestelde doelen uit het Visstandbeheerplan Middelburgse Stadswateren 2005-2010 afgezet tegen de behaalde resultaten. De huidige situatie wordt voor de wateren welke de HSV pacht besproken en puntsgewijs zullen de toentertijd gestelde doelen en aangedragen maatregelen nagelopen worden. Tenslotte worden de huidige knelpunten belicht en worden mogelijke oplossingen aangedragen.
hsv_middelburg_jaarboekje_2014.pdf 2128 kB HSV Middelburg jaarboekje 2014 31-12-2014
hsv_middelburg_vislocaties.pdf 2998 kB Vislocaties wedstrijden HSV Middelburg 31-12-2014
hsv_middelburg_jaarboekje_2013.pdf 2895 kB HSV Middelburg jaarboekje 2013 31-12-2013
nieuwsbrief_7_def.pdf 5180 kB Veerse Kreek & Vesten, Nieuwsbrief Mei 2013 Nr. 7 29-05-2013
hsv_middelburg_jaarboekje_2012.pdf 262 kB HSV Middelburg jaarboekje 2012 31-12-2012
top_10_sinds_1970.pdf 106 kB Top 10 klassement (zout) HSV Middelburg sinds 1970 31-12-2012
nieuwsbrief_6_def.pdf 5602 kB Veerse Kreek & Vesten, Nieuwsbrief December 2012 Nr. 6 26-12-2012
ib_wijziging_visserijregels_2012.pdf 192 kB Wijzigingen visserijregels 2012 31-10-2012
overzichtskaart_veerse_kreek_def.pdf 3542 kB Overzichtskaart herinrichting Veerse kreek en Vesten 07-06-2012
nieuwsbrief_5_veerse_kreek_def.pdf 816 kB Veerse Kreek & Vesten, Nieuwsbrief Mei 2012 Nr. 5 16-05-2012
hsv_middelburg_jaarboekje_2011.pdf 197 kB HSV Middelburg jaarboekje 2011. 16-02-2012
nieuwsbrief_4_veerse_kreek_en_vesten_def.pdf 1990 kB Veerse Kreek en Vesten, Nieuwsbrief November 2011 Nr. 4 14-11-2011
hsv_middelburg_jaarboekje_2010.pdf 533 kB HSV Middelburg jaarboekje 2010 31-12-2010
nieuwsbrief_3-low.pdf 392 kB Veerse Kreek & Vesten Nieuwsbrief Oktober 2010 Nr.3 06-10-2010
hsv_middelburg_jaarboekje_2009.pdf 465 kB HSV Middelburg jaarboekje 2009 31-12-2009
hsv_middelburg_huishoudelijk_reglement.pdf 37 kB HSV Middelburg Huishoudelijk Reglement 31-12-2009
veerse_kreek&vesten_02.pdf 1103 kB Veerse Kreek & Vesten Nieuwsbrief September 2009 Nr.2 01-09-2009
veerse_kreek&vesten_01.pdf 906 kB Veerse Kreek & Vesten Nieuwsbrief Juni 2009 Nr.1 01-06-2009
hsv_middelburg_jaarboekje_2008.pdf 506 kB HSV Middelburg jaarboekje 2008 31-12-2008
hsv_middelburg_jubileumuitgave_1948-2008.pdf 124 kB HSV Middelburg jubileumuitgave 1948-2008 08-11-2008
vissen_doe_je_zo_!.pdf 1183 kB Vissen doe je zo ! 01-05-2008
hsv_middelburg_jaarboekje_2007.pdf 345 kB HSV Middelburg jaarboekje 2007 31-12-2007
hsv_middelburg_jaarboekje_2006.pdf 492 kB HSV Middelburg jaarboekje 2006. 26-01-2007
verstandig_sportvissen_brochure.pdf 824 kB Verantwoord en respectvol omgaan met vis 01-03-2006
hsv_middelburg_jaarboekje_2005.pdf 207 kB HSV Middelburg jaarboekje 2005 01-01-2006
rapport_visserijkundig_onderzoek_veerse_kreek.pdf 1135 kB Rapport Visserijkundig onderzoek Veerse Kreek 26-11-2005
Op 1 en 2 december 2004 is op verzoek van HSV Middelburg door de OVB een visserijkundig onderzoek uitgevoerd in de Veersche Kreek.
visstandbeheerplan_middelburgse_stadswateren.pdf 2718 kB Visstandbeheerplan Middelburgse Stadswateren 2005-2010 26-11-2005
Het Visstandbeheerplan (VBP) heeft betrekking op de stadswateren in de bebouwde kom van de Gemeente Middelburg.