Informatie
1 - 5 [147] >>>
Dode palingen en krabbetjes die naar adem happen 27-08-2022 
Onderhoud kust Westkapelle - Vlissingen 2021 01-03-2021 
ZeeVISpas verdwijnt per 2019 19-11-2018 
Waterschap werkt aan visbemonstering Zeeuwse wateren 16-09-2017 
Zeebaars 01-01-2016 

Zeebaars
Zeebaars
Omdat het slecht gaat met het zeebaarsbestand gelden voor deze vissoort enkele bijzondere beperkingen.

Recreatieve visserij
Voor de recreatieve visserij met hengels geldt het volgende: van 1 januari tot 1 juli 2016 mag een sportvisser bij het vissen in zee, de kustwateren en in de zeegebieden geen zeebaars in bezit hebben. De zogenoemde "baglimit" is dus 0. Vanaf 1 juli 2016 mag een sportvisser maximaal 1 zeebaars in bezit hebben. Uiteraard moet die zeebaars groter zijn dan de minimummaat van 42 cm.

Het is altijd verboden zeebaars te fileren en te ontdoen van de kop omdat anders niet meer kan worden vastgesteld hoe groot de vis was. De baglimit en het fileerverbod gelden ook voor de binnenwateren die in open verbinding staan met de zee, kustwateren of zeegebieden tot maximaal 30 kilometer landinwaarts.

Bovenvermelde zeebaarsmaatregelen gelden ook voor recreatieve visserij met staand want.
Voor alle vormen van recreatieve visserij geldt dat verkoop van vis verboden is.

Beroepsvisserij
Voor 2016 gelden voor de beroepsvisserij op zeebaars de volgende regels: van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016 is het voor vissersvaartuigen verboden te vissen op zeebaars, om zeebaars aan boord te hebben, over te laden te verplaatsen of aan te landen.

Vissersvaartuigen die gebruik maken van bodemtrawls en demersale trawlvistuigen mogen wel vangsten van zeebaars aan boord hebben mits die niet meer bedragen dan 1 % van de totale vangsten aan boord.

Voor de visserij met haken, lijnen, kieuw- en warrelnetten geldt het verbod om op zeebaars te vissen alleen voor de maanden februari en maart 2016. Buiten deze maanden geldt voor deze visserijvormen dat per vaartuig maandelijks maximaal 1.300 kg. mag worden aangevoerd. Voor andere vormen van visserij geldt vanaf 1 juli 2016 tot en met 31 december een maximum van 1000 kg. per maand.